Przejście przestrzenne
English · Русский · Polski

Przejście przestrzenne (空間転移 Kūkan ten’i) jest zdolnością, która pozwala być przeniesionym z jednej lokacji do drugiej, innymi słowy jest to warp (ワープ wāpu).1

Są znane dwa typy przejścia przestrzennego:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License