Remix Heart
English · Русский · Polski

Remix Heart (リミックスハート Rimikkusu Hāto) jest unifikacją człowieka i Grymuaru. Mai Hazuki jest jedynym znanym Remix Heartem, który jest nosicielem Grymuaru Bezimiennego i, przez jakiś czas, Grymuaru Mediacyjnego.

Remix Heart jest wymagany, by stworzyć Grymuar Szkarłatu, który był pod badaniami Syphera Alvara.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License