Zdolność do Magicznych Formuł
English · Русский · Polski

Zdolność do Magicznych Formuł (術式適性 Jutsushiki tekisei) to wynik, który przedstawia synchronizację z Magicznymi Formułami i skutecznością w używaniu ich. Im wyższy wynik, tym lepsza umiejętność.

Testy zdolności do Magicznych Formuł (術式適性検査 Jutsushiki tekisei kensa)1 są przeprowadzane w Militarnej Akademii podczas przyjmowania nowych uczniów. To jest prosty test bazujący na synchronizacji z Magicznymi Formułami, który polega na aktywowaniu podstawowej Magicznej Formuły. Zdolność jest mierzona przez ilość magicznego elementu użytego przez testera do aktywowania. Przeciętny człowiek potrzebuje użyć więcej elementu do aktywacji, podczas gdy ktoś taki jak Taokaka użyje mniej.

Noel Vermillion została przyjęta do Akademii po uzyskaniu najwyższego wyniku w zdolności do Magicznych Formuł w historii.

Przed uzyskaniem Grymuaru Błękitu, Ragna miał bardzo słabą zdolność, i nie był w stanie używać Magicznych Formuł w ogóle.

Zobacz także

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License