Pseudo-indywidualność
English · Русский · Polski

Pseudo-indywidualność (擬似人格 giji-jinkaku) jest tożsamością tworzoną przez Arcywrogą Zdarzeniową Broń w Granicy. Formuje rdzeń pozwalający Zdarzeniowej Broni Obserwować siebie, ugruntowując swoją dalszą egzystencję.1

Pseudo-indywidualności są rdzeniami Zdarzeniowych Broni, i zostały uwolnione z:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License